Stichting

Belgisch Instituut Animal-assisted Therapy

Stichting BIAAT


In 2000, was het onderwerp “Animal Assisted Interventions (AAI)” of “Interventies met Assistentie van Dieren (IAD)” nog geen bekend begrip. Het BIAAT was dan ook één van de eerste die in Vlaanderen gestart is met het geven van lezingen over dit onderwerp. Over de periode van enkele jaren groeide deze lezingenreeks uit tot een eerste volwaardig postgraduaat en sinds 2023 bestaan we in de structuur van een Private Stichting.


Stichting BIAAT wil wetenschappelijke en klinisch verworven kennis en expertise over "Interventies met Assistentie van Dieren" (IAD) & informatie over dierenwelzijn binnen IAD toegankelijk maken via verschillende kanalen zoals het onderhouden van een website, informatiesessies, publicaties, wetenschappelijk onderzoek, citizen science, creatie van een virtueel kenniscentrum, presenteren op congressen, studiedagen, advies, opleidingen, bijscholingen en dergelijke meer.

Prioritair zijn voor ons dat tijdens IAD er een meerwaarde is voor cliënt én dier. Het spreekt voor zich dat een dier maar een meerwaarde kan zijn voor een sessie indien het dier zich zelf goed voelt.