Publicaties

De activiteiten van onze stichting zijn gebaseerd op wetenschappelijk verkregen kennis. In de afgelopen twintig jaar hebben we tal van publicaties geïnitieerd of eraan meegewerkt en we blijven dat nog steeds doen. Hieronder vind je een overzicht van die publicaties (boeken, wetenschappelijke studies, artikels in vaktijdschriften, congrespresetnaties, ....).